Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSTIPS - G och G0

utskriftsvänlig sida

 

 

 

Projekterings-/ Installationsanvisning av G och G0
Undvik felinkopplingar

Observera
Anslutning av spänningar 24Vac till klenspänningsanslutningar kan förstöra eller skada regulatorer och andra medanslutna apparater.

Spänningar över 42V kan dessutom ge upphov till personskador.

Allmän matningsspänning
All spänningsmatning 24Vac ska i möjligaste mån ske från samma transformator.

Ledarna efter sekundärsidan får inte skiftas.

Alla apparater anslutna till gemensam transformator måste använda samma G0.

Referenspunkten för alla enheter är G0 och jordas till jordledare.

När en reglerkrets matas från flera transformatorer skall transformatorernas G0 förbindas och jordas.

Samtliga transformatorer bör ligga på samma linjefas i elcentral.

Alla transformatorer skall jordas på sekundärsidan.

 

 

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter