Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSTIPS - NÄRVARODETEKTOR

utskriftsvänlig sida

 

 

Projekteringstips

En närvarodetektor skiljer sig markant från en rörelsedetektor
En närvarodetektor är mycket känsligare och kan därför även detektera stillasittande personer.

En närvarodetektor har en s.k. fresnellins med högre upplösning på optik, större förstärkning och därmed ökad känslighet.

Kraven på detekteringsförmåga vid närvaro är högre än rörelse.

Närvarodetektorer och rörelsedetektorer är båda IR-detektorer (infraröd strålning)
Detektorernas uppbyggnad är sådan att det inte bara räcker med en strålningskälla för detektering.

Arbetsprincipen kräver både en strålningskälla av viss storlek och att denna rör sig genom detektorns avkänningsfält.

Bästa detektering erhålls när strålningskällan passerar 90 graders vinkel mot avkänningsfälten.

En människa utstrålar i vila 50-100W, en ganska kraftig strålningskälla och detektorn registrerar detta i ett pyroelektriskt element.

Närvarodetektor -rum
En teknik för att detektera närvaro av människor och styra belysningen/ventilation/luftkonditionering i syfte att spara energi.

Detekterar ytterst små rörelser:

 • Sovande människa

 • Stillasittande person

 • Ständig närvaro av människa

För att detektera en sovande människa eller stillasittande person som vid skrivbordsarbete utför ytterst små rörelser är det viktigt att välja en närvarodetektor.

Detektorn kan innehålla en tidskrets (eller programmerat i DUC) som ackumulerar senaste rörelse och automatiskt förlänger tiden i utgångsreläet.

Denna tid skall hållas så kort som möjligt.

En närvarodetektor skall kunna fungera lika bra i t.ex. en skolsal, ett konferensrum eller kontor som med en sovande människa i ett rum där även ventilation och luftkonditionering styrs av detektorn.

Närvarodetektorn detekterar ständig närvaro av människor.

En närvarodetektor/rörelsedetektor skall inte användas för att tända belysningen i lokaler där det förekommer dagsljus.

Den som kommer in i rummet skall själv vara tvungen att tända, om behov föreligger och då till en nivå som är tillräcklig för verksamheten.

Se ljusreglering.

Rörelsedetektor
Dagens rörelsedetektorer för ljus/ventilation tänder/startar och släcker/stoppar trådlöst och automatiskt.

AP:s rörelsedetektorer är den idealiska lösningen för alla utrymmen där det är viktigt med funktionellt ljus/ventilation såsom i:

 • korridorer

 • trappuppgångar

 • badrum

 • WC

 • kök

 • källare

 • tvättstugor

 • samt alla utrymmen, där ljus/ventilation endast behövs en kortare tid

Rörelsedetektorer ger säkerhet, komfort och energibesparing genom automatisk belysningsstyrning.

Närvarodetektor, rum - IDW

 

Rörelsedetektor, utomhus - ODD

 

Rörelsedetektor infälld, rum - IDS

 

Rörelsedetektor, rum - IDR

 

Närvarodetektor - TOD

 

Installation
Rätt monteringsplats är avgörande för närvarodetektorns
korrekta funktion.
Personers rörelseområde i ett rum bör i huvudsak ligga i
övervakningsområdet.

 • Person måste vistas i övervakningsområdet.

 • Närvarodetektorn behöver fri sikt över de närvarande

 • Närvarodetektorn avkänner ej genom glas.
  (Glasdörrar och fönster begränsar övervakningsområdet.)

 • Skuggning genom rörliga väggar, hyllväggar, växter etc. skall undvikas.

Rent principiellt finns inga begränsningar för övervakningsområdet. Med ökande distans till detektorn avtar dock känsligheten.
 

Möjliga felkällor

 • Rörliga objekt (gardiner över värmeelement,
  svängdörrar etc) inom detektorns nära övervakningsområde.

 • Snabbt uppvärmbara objekt (belysningsarmatur, luftintag, radiatorer etc.)

 • Direkt solstrålning på detektorn

 

Installationstips
Placera detektorn så att den inte är utsatt för direkt solljus eller direkt ovanför starkt värmeavgivande källor.

Undvik föremål som kan blockera täckningsområdet (stora möbler, gardiner, etc.).

 

Do not install where the detector is exposed to direct sunlight or directly above strong sources of heat.

 

Make sure the detection area does not have any obstruction (plants, large pieces of furniture, curtains etc.) which may block the detection.

 

 

Närvarodetektorerna utnyttjar infraröd mätteknik för att bekräfta närvarostatusen i lokaler.

Den infraröda energin som avges från den mänskliga kroppen kan inte tränga igenom solida material som väggar, avbalkningar, glas, trä, gardiner, metaller osv.

Se till så detekteringszonen inte innehåller någon/några av ovanstående hinder.

Reflekterande materiel (speglar, tunna metallskivor, marmor, kakelplattor osv) kan reflektera den infraröda strålningen.

Detekteringens täckning kan ökas om väggen/golvet innehåller ovan nämnda materiel.

Den infraröda detektorn är mer känslig för rörelse/ förflyttningar "genom" detekteringszonen än "mot" eller "ifrån" detektorn.

När Du väljer installationsplats så se till att detektorn kan "se" rörelsen genom zonen och inte att objektet kommer mot detektorn.

Flera närvarodetektorer kan användas för att upptäcka närvarostatus i utrymmen som en enda detektor inte kan upptäcka.


Närvarodetektor, tak - IDC

 


Rörelsedetektor, tak - ICD

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter