Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSTIPS - SPJÄLL - RADIATOR/KYLA

utskriftsvänlig sida

 

 

 

 

Temperaturgivare, GT1R, i rum reglerar i sekvens i följande ordning vid ökande värmebehov via styrfunktionsenhet, SE1.

  1. Stänga styrventil, SV4K, successivt mot KB kylsystem för minska kylmedia.

  2. Minska till- och frånluftsflödet successivt genom att stänga spjällställdon ST4T1 och ST4T2 för tilluften respektive ST4F och ST4F2 för frånluften från sina respektive mekaniskt injusterat maxläge mot sina respektive mekaniskt injusterat minläge för att minska respektive luftflöde.

  3. Öppna styrventil, SV2Vx, successivt mot VS värmesystem för öka värmemedia. så att inställt börvärde på SE1 innehålls. Vid avtagande värmebehov sker regleringen i omvänd ordning.

Börvärde 21°C ± 4°C

Vid utetemperatur underskridande 5°C stänger styrventil, SV2Vx, enbart till injusterat minimiläge.
Detta för att förhindra kallras, vilket innebär att om utetemperaturen sjunker till under 5°C när styrventilen redan är stängd, öppnar den till sitt minimiläge.

Minimiläget är justerbart och initialt sätts det till 20 %.
Till- och frånluftsspjällen kan överstyras beroende på luftkvalitet i rummet.
Forcerad ventilation erhållas i rummet vid förhöjd CO2-halt registrerat av luftkvalitetsgivare vilket innebär att tilluftsspjäll ST4T1 och ST4T2) respektive frånluftsspjäll ST4F och ST4F2 öppnar till sina mekaniskt injusterade maximilägen och förblir där så länge som luftkvalitetsgivare registrerar förhöjd CO2-halt.

Till- och frånluftsspjäll stänger till läge enligt temperaturregleringen när luftkvalitetsgivare registrerar en lägre CO2-halt.

Börvärde Start 1 000 ppm
Börvärde Stopp 800 ppm

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter