Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSTIPS - KYLA/VÄRME - KYLTAK/RADIATOR (CH1)

utskriftsvänlig sida

 

 

Rumsreglering med kyla/värme i sekvens - fristående eller i nätverk (PWM) CH1

Funktion
Temperaturgivare styr via regulator RC1, ventil SV12 för kylbaffel och SV11 för radiatorvärme i sekvens.

Vid sjunkande temperatur, stänger ventil SV12 för kylbaffel och SV11 för radiatorvärme öppnas.

Vid ökande temperatur sker det omvända förhållandet. Reläer för fläktar styrs i tre steg i värme- respektive kylsekvens.

 

 

Rumsregulator MPC 5B

Rumsregulator MPC 5B har direktanslutning med MODBUS RTU för nätverkskommunikation.

Regulatorn har inbyggd temperaturgivare och anslutning för extern givare.

Justering av börvärden görs med knappar på regulatorn och avläsning av är- och börvärde presenteras i display

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter