Order and logistics

 

  Updated: 13 Nov 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Sitemap              Subscribe to News

PROJECTING GUIDE - COOL/HEAT - CHILLED BEAMS/RADIATOR (CH1)

printer-friendly page

   

Rumsreglering med kyla/värme i sekvens - fristående eller i nätverk (PWM) CH1

Funktion
Temperaturgivare styr via regulator RC1, ventil SV12 för kylbaffel och SV11 för radiatorvärme i sekvens.

Vid sjunkande temperatur, stänger ventil SV12 för kylbaffel och SV11 för radiatorvärme öppnas.

Vid ökande temperatur sker det omvända förhållandet. Reläer för fläktar styrs i tre steg i värme- respektive kylsekvens.

 

 

Rumsregulator MPC 5B

Rumsregulator MPC 5B har direktanslutning med MODBUS RTU för nätverkskommunikation.

Regulatorn har inbyggd temperaturgivare och anslutning för extern givare.

Justering av börvärden görs med knappar på regulatorn och avläsning av är- och börvärde presenteras i display

 

 

E-mail: ewert@automatikprodukter.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)708885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter