Order and logistics

 

  Updated: 10 May 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Sitemap              Subscribe to News

PROJECTING GUIDE - HEAT/COOL - RADIATOR/CHILLED BEAMS

printer-friendly page

   

 (English text not yet available)

Bet. Benämning Typ

Anmärkning

Datum
RC1 Rumsregulator MPR 5F   2009-11-03
GT1 Temperaturgivare NTC inbyggs i RC1    
SV2 Ventilställdon Annan leverantör    
SV2 Ventil      
SV4 Ventilställdon      
SV4 Ventil      
 
  • Reglering sker från grundvärme (utcheckat börvärde) i rummet med digital signal från strömbrytare till DI1.

  • Temperaturgivare GT1 reglerar via styrfunktionsenhet RC1 rumstemperaturen i sekvens. Vid ökande värmebehov enligt följande:

  • Stänger styrventil SV4 successivt mot kylsystem för att minska kylmedia.

  • Öppnar styrventil SV2 successivt i värmesystem för att öka värmemedia så att inställt börvärde RC1 erhålls.

  • Vid avtagande värmebehov sker regleringen i omvänd ordning.

  • Inställbar dödzon (Kopplingsdifferens) 1 - 3° C mellan kyla och värme (Incheckad).

Vid ändring av temperatur (börvärde) se nedan.

Automatisk temperaturreglering
När ingen vistas (Utcheckad) i rummet regleras temperaturen automatiskt och vid en temperatur < 21° C kallar regulator på värme och vid en temperatur > 24° C kallar regulator på kyla.

För inställningar av min o. max börvärden etc. används en laptop med ansluten gränssnittsomvandlare RS232-RS485 till USB på PC och RJ11 anslutning till serviceport på regulator MPR5F.

Inställningar

Börvärde ändras med tryckknappar.

Vid inställt börvärde visas endast "COOL" eller "HEAT" på display.

Börvärdet är justerbart i 5 steg - 20 - 24° C med 1° per tryckning.

 

E-mail: lars@fjellcom.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter