Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta            Nyhetsinfo

UTBILDNING

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Framtidsinriktade förvaltare av skolor

Fraena Kommune, Norge är förvaltare av skolor. Under 2003 togs beslut om investering i ett datoriserat styr- och övervakningssystem för hela fastighetsbeståndet i kommunen.

Detta ledde till att ombyggnaden skulle bibehålla yttre styr- och reglerutrustning ur ekologisk synpunkt.

Detta göra att Fraena Kommune till en av de mest framtidsinriktade förvaltarna av skolor. Miljö-Ducen från AP användes.

Målen med investeringen i ett datoriserat styr- och övervakningssystem är flera t.ex:

  • att effektivisera förvaltningen ( all personal skall snabbt ha tillgång till korrekt och aktuell information)

  • att spara energi ( att få kontroll över icke önskvärda energiflöden)

  • nöjda kunder ( upptäcka fel innan kunden gör det, förbättrat inomhusklimat, lägre kostnader etc.)

Kravet på det totala systemet är att det skall vara en fullt öppen systemlösning.

Detta innebär att man från valfri bärbar dator och från valfri stationär dator kan manövrera vilken fastighet som helst på ett likartat sätt (förutsatt att man har behörighet).

 

 


 


Likaså skall det överordnade systemet svara för en stark integrering mellan DUC-systemen.

All kommunikation med DUC sker via fiberoptisk kabel/ bredband.

Antalet DUC som det överordnade systemet ska kommunicera med kommer att vara 157 stycken och antalet fysiska I/O signaler över 5000.
Antalet kommunicerande punkter kommer att vara över 20.000.

Systemlayouten för det överordnade systemet kommer att bestå av mer än 5 PC sammanknutna i ett mycket stort fiberoptiskt LAN.

I en anläggning av denna storlek där en stor mängd data samlas in, analyseras och lagras är det oerhört viktigt med tillgängligheten.

Vissa kritiska delar av anläggningen måste vara redundanta.

En annan mycket viktig punkt för Fraena Kommune är att det överordnade systemet är skalbart dvs att man kan börja med en mindre etapp och därefter steg för steg bygga ut anläggningen. Detta är ett sätt för att undvika överinvestering i första etappen.

Efter noggrann utvärdering framstod AP:s Miljö-Duc med dess överordande system det system som bäst svarade mot Fraena Kommunes önskemål.

Ordern tecknades under vintern och är ett bevis på att AP:s idéer och öppna lösningar för fastighetsautomation helt stämmer överens med framtida fastighetsförvaltares krav inom Fraena Kommune.

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter