Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta              Nyhetsinfo

ENERGIDETEKTOR

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Framtidens inomhusklimat installeras i Halmstads Bibliotek

Smart styrning av solavskärmning och belysning regleras av solenergigivare monterade i alla väderstreck.
Givarna reglerar motordrivna fönsterpartier och vädringsluckor för att inomhusklimatet skall bli så bra som möjligt för besökare och anställda.

En nedrullbar fasadduk rullas ner från undertaket, som fungerar som ljus- och temperaturreglerare på sommaren och kan användas som tilläggsisolering på vintern.
 

 


Solenergigivaren SEV med 0-10V utgång 0-1500W/m2 är framtagen för att mäta global strålning och det cosinusjusterade huvudet innehåller en speciellt högklassig kiselfotocell som är ljuskänslig för ljus mellan 350 och 1100nm.

Detta huvud är helt lufttätt och kan lämnas på obestämd tid i utsatta miljöer.

Givaren är kalibrerad mot villkor som råder under bar himmel, mot referenspyranometrar som kan hänföras till världsstandarder.

Kalibreringen hänvisar således till solenergin i våglängden 300-3000nm, dvs, acceptansbandet för termostatpyranometrar.

På grund av de olika spektralreaktionerna på kiselfotocellen och termostaplarna måste enheten användas under naturliga ljusförhållanden för att erhålla exakta avläsningar dvs. utomhus.

Olika väderförhållanden som sol, moln osv. kommer att lindrigt påverka kalibrering men med den absoluta avvikelsen kommer alltid att vara inom 5% och vanligtvis bättre än 3%.

Om långa mätperioder utförs /dvs. övervakning av dagliga, veckovisa eller månadsvisa nivåer) blir avvikelserna minimala.

Linjäriteten är utomordentlig med maximalt 1% avvikelser upp till nivåer över 3000W/m2 (högre än normal solstrålning)

Typiska värden för solstrålningsnivåer i England mätt med Pyranometergivare, i watt/m2

UNGEFÄRLIGA RIKTVÄRDEN

  • Vinterdag, molningt: upp till 150 Watt/m2

  • Sommardag, molningt: upp till 200 Watt/m2

  • Vinterdag, klart: upp till 400 Watt/m2

  • Sommardag, klart: upp till 1100 Watt/m2


Gränsvärden för mätning av 'dagsljustimmar': 120 Watt/m2

Gränsvärden för mätning av 'solskenstimmar': 200 Watt/m2


Styrentreprenör: TAC Svenska AB, Halmstad

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter