Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta             Nyhetsinfo

INDUSTRI

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Fiskodling Island väljer noggrann temperaturreglering 0,1C

Avelsfisk i så kallad kompensationsodling kräver extremt noggrann temperatur för att inte fiskarna skall dö. Under sommaren och hösten vandrar laxen från havet upp i älvarna för att leka.

Fisken fångas med not i den utbyggda älven och förvaras fram till lekmognad i bassänger med ständig vattengenomströmning med exakt temperatur i vattnet.

Lösningen blev specialgivare med 0,1 graders noggrannhet och 4-ledarkoppling kopplad till en industriell mätomvandlare från AP.

AP hittar alltid lösningar på temperaturreglering.

 


Atlas-Copco energibesparar med Miljö-Ducen

Miljö-Duc sparar pengar, perfekt för ROT/energioptimering.
Använd befintliga givare och ställdon oavsett fabrikat för snabb optimering av värmeundercentraler och luftbehandlingsaggregat. Endast utbyte av regulatorer alt. DUC i automatikskåp.


Miljö-Ducen ger stora kostnadsfördelar och är den perfekta lösningen för moderniseringar, utbyte och energibesparande åtgärder.

Den energioptimerande Miljö-Ducen är fritt programmerbar och är avsedd för värme- och luftbehandlingsinstallationer.

Duc:en monteras i omedelbar anslutning till den utrustning som skall styras och regleras.

MiljöDuc:en har valfria universella in- och utgångar som bidrar till stor flexibilitet vid projektering och installation.

Flexibiliteten och kapaciteten hos MiljöDucen gör att Duc:arna kan arbeta stand-alone eller integreras som styr-, integrations- och kommunikationsenheter i både små och stora nätverk ex.vis Lonworks, Citect, Fix, ITFOS etc.

Programmodulerna i MiljöDuc-serien gör det möjligt att exakt anpassa lösningar efter auktuellt behov.

De önskade kombinationerna av in- och utgångar omfattar analoga, digitala eller pulsingångar och 0-10V eller digitalt för utgångarna, allt valfritt efter behov via omkopplingsbar bygel.

Programmeringen sker med hjälp av det grafiska programmeringsverktyget ETV 5.

 

 
ETV 5 har 255 funktionsmoduler, vilket gör det enkelt att anpassa MiljöDucen till olika typer av styr-, regler- och övervakningsuppgifter.

Med hjälp av funktionsmodulerna sker konfigurering snabbt, enkelt och effektivt - som att bygga LEGO.

Utöver det tidsbesparande programmeringsverktyget ETV 5 sparar Du Dina reglerfall i Macrofunktioner för återanvändning av typlösningar som dessutom är fritt programmeringsbara för nästa system eller anläggning.

De besparade Macronen laddar Du ner på nolltid i Duc:en istället för att bygga nya program, en snabb och säker informationshantering som ger stora kostnadsfördelar.

Det blir roligare att arbeta effektivt med MiljöDucen, när Du sparar 49% av Din tid vid konfigurering och idriftsättning.

Grundtanken bakom programmeringsverktyget ETV 5 har varit ökad produktivitet och att förenkla arbetet för systemhus, konsult, installatör, fastighetsförvaltare och drifttekniker.

Med bäring på sänkta kostnader och snabbare hantering - prova MiljöDucen, det lönar sig.

 
 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter