Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta              Nyhetsinfo

LABORATORIUM

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Fläkt Woods Tekniklaboratorium väljer precisionstryckgivare

För att säkerställa exakta mätvärden vid utveckling av kylbafflar, luftbehandlingsaggregat etc.monteras tryckgivare med noggrannhet på 0,25% vid fullt utslag. Noggrannheten används som är nödvändig för perfekt styrning av lufttryck och luftflöde.

Har under åren byggt upp en omfattande kunskap och erfarenhet inom olika systemlösningsområden.
Koncernen omsätter 5,8 miljarder kronor och har ca 3300 anställda i 75 länder.

 


Fläkt Woods största produktionsenhet ligger i Jönköping, och här arbetar ca 600 personer med produkter som säljs över hela världen.

PATX trycktransmitter som känner av statiskt, över-, under- eller differentialt tryck och omvandlar detta tryck till en proportionell elektrisk signal.

Trycktransmittern används för fastighetsautomation, processtyrning, filterövervakning, frekvensomformare, laboratorier, dragskåpsreglering etc. alternativt för avläsning på mätvärdesinsamlingscentraler eller skrivare.

PATX-serien finns med en 0-10Vdc spänningsutgång, 4-20mA strömutgång och i LON-version.
PATX är en fristående enhet och kan fås med en LCD-display för digital avläsning.

PATX-serien är IP 65 klassat för att kunna stå emot miljöpåverkan och passar för utomhusmontage.

PATX trycktransmitters finns tillgängliga för lufttryck i 9 olika områden så låga som 0-25 Pa fullt utslag till 0-5000 Pa fullt utslag.
Noggrannheten är som standard ± 1% fullt utslag vid normala temperaturmiljöer, 0.25% eller 0.4% noggrannhet som tillägg.
Enheterna är temperaturkompenserade till mindre än ± 0.06% FS/C, inom området ± 0 till +65C.

PATX-serien använder en mikrokapslad givare i rostfritt stål.
Det spänningssatta rostfria stålmembranet och den isolerade rostfria stålelektroden, som är placerad nära membranet, bildar en variabel kapacitans.

Positivt tryck flyttar membranet mot elektroden vilket ökar kapacitansen.

En tryckminskning flyttar membranet bort från elektroden vilket minskar kapacitansen.

Ändringarna i kapacitansen mäts och omvandlas till en linjär elektrisk signal genom en unik elektronisk krets.

Givaren är innesluten i en rostfri stålkapsling.

Givaren hanterar upp till 6.8kPa övertryck (i båda anslutningarna) utan att någon skada sker på enheten.

Delarna som bygger upp givaren är termiskt anpassade vilket ger förbättrat temperaturutförande och utomordentlig långtidsstabilitet.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter