Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta              Nyhetsinfo

MILITÄRT

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Försvarsverkets S1 fortsätter att uppnå imponerande minskning av energianvändningen.

Under räkenskapsåret 2007/08 gjordes en minskning med nästan 12% jämfört med 05/06 och 40% jämfört med fem år tidigare.
En åtgärd som har gett betydande besparingar är installationen av DUC:ar med energiövervakningssystem, som levererats och konstruerats av AC Klimat, Heby.

S1 är utspridd över cirka 40 byggnader av olika slag och storlekar.
Driften deras byggnaderna kostar stora pengar för närvarande i el, fossila bränslen och vatten.

Ett stort antal av byggnaderna har värmeelement för uppvärmning, medan andra har varmluftventilation eller är helt luftkonditionerade.
I många av dem finns värme-, ventilation och luftkonditioneringssystem, som regleras och övervakas av ett huvuddatorsystem.
Det senare även styr belysningen i vissa områden, samt mätning och övervakning av panncentralen, som betjänar mer än hälften av området.

När den första delen av datoriserad styr o regler togs i drift i början av 1998, bestod det bara av ett litet system i personalrestaurangen.
 

 

 


 

 Under tiden har mycket utvidgas och i dag omfattar det nästan 40 byggnader med 70st DUC:ar plus PC-baserad datahuvudcentral.
Eftersom DUC:ar reglerar byggnaderna, vilka är allmänt spridda - vissa är bokstavligen mil ifrån - har de blivit kopplade via modem.

Ett sätt att systemet har gjort stora besparingar är genom effektiv tidstyrning av VVS-anläggningarna.
Tidigare anläggningarna var i drift 24 timmar om dagen, medan det är nu automatiskt avstängda över natten.

Här, liksom på andra ställen i anläggningen har mycket energi gått till spillo genom reglersystem inte inreglerats för att återspegla säsongsmässiga skillnader.

Ändringar av tid, temperatur och andra inställningar är nu utföras via systemets huvuddatorssystem, alla justeringar är lösenordsskyddade.
Enkelt att göra ändringar i byggnaden beroende på närvaro - ex.vis för helgdagar, övertidsarbete och nya arbetsformer - är snabbt och enkelt med hjälp av huvuddatorsystemts tidkalender.
Driftansvarig på S1, påpekar: "Att kunna göra justeringar på distans - som inte hade varit möjligt med det konventionella styr och reglersystemet - är det en ovärderlig investering av den här storleken."

Lika viktigt är fjärrövervakningen av byggnaderna: "Förutom att omedelbart rapportera anläggningslarm, och att använda DUC:en som ett verktyg för feldiagnos kan nu identifieras från driften med inloggad data med visning i diagramform på huvuddatorcentralen.
Dessutom varnar om behovet av anläggningen av utbyte av filter.
Ännu viktigare är att övervakning med systemet i hög grad minskat behovet av S1:s underhållspersonal att göra regelbundna rundturer för inspektion av byggnaderna"


Förutom de stora besparingar på energi som produceras av DUC:arna, har märkbara besparingar har också gjorts genom bra "hushållning", installation av nya VVS-anläggningar och den utbredda användningen av CO2 behovsstyrd reglering.

Sedan den första DUC:en installerats har egentligen energibesparingen aldrig slutat växa. AC Klimat har således haft ett nära permanent närvaro på S1, med så många som 3 ingenjörer på plats under när det varit som mest hektiskt i arbete.
Ytterligare tillväxt av systemet planeras och det kan så småningom täcka hela regementet.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter