Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta              Nyhetsinfo

DETALJHANDEL

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Marks & Spencer, London monterar lättrengjorda rökdetektorer

Den välkända varuhuskedjan satsar på att minska underhållskostnaderna genom att från central punkt avläsa tillståndet på kanalrökdetektorerna.


Detekterar brandrök direkt i ventilationskanalen

En kanalrökdetektor kallad TDD (True Duct Smoke Detector) från AP, klarar att detektera rök mycket tidigt i den svåra miljön i en ventilationskanal utan att falsklarma.

TDD är en optisk fördunklingsdetektor, som fungerar inne i ventilationskanalen.

Sensordelen täcker i största möjliga utsträckning hela kanalen.

En ljusstråle sänds ut från en sändare till en mottagare och om rök kommer in i kanalen fördunklas ljusstrålen och larm utgår.

TDD-detektorn har justerbar känslighetsnivå för olika miljöer, som kan finnas i en kanal.

Man kan således deteketera mycket tidigt med TDD.
Men hur klarar man falsklarmsproblemen?
Blir inte även TDD smutsig och blåser det inte lika mycket omkring den detektorn?
Eftersom nedsmutsningen sker mycket långsamt i förhållande till fördunklingen vid brand har man två olika tidskonstanter nar man detekterar.
Rökdetektionen mäts flera gånger i sekunden och smutsmätningen mäts varannan timme.

 

 


Dra ut känselkroppen för snabb och effektiv rengöring. Ingen auktorisation före rengöring (joniserande). Fördunklingsprincipen med funktion infraröd rökdetektion ger LCC-fördelar. Nedsmutsningsgraden avläser Du direkt på Din bildskärm eller webb.

När det gäller nedsmutsning mäter man alltså den mottagna ljuseffekten och jämför den med två timmar tillbaka.
Om den mottagna effekten gått ned höjer detektorn automatiskt den utgående ljuseffekten så mycket, att den mottagna effekten alltid ligger kvar på en larmnivå.
Förhållandet till larmnivåerna är således alltid stabilt och detektorn har alltid den känslighet, som den är inställd för.

Den utgående ljuseffekten kan höjas kontinuerligt och under hela kompensationsförloppet kan man optiskt avläsa i vilket kompensationssteg som detektorn befinner sig i.

TDD kan göras ren av den ordinarie driftspersonalen utan större förkunskaper.

TDD är konstruerad för att kunna anslutas till alla i marknaden förekommande larm- och styrsystem, både digitala och analoga.
Som standard finns en larmutgång för röklarm samt en servicelarmutgång.


Honeywell i30 kompatibel med rumsregulator MPC. Installeras hos ICA

Efter tester med MPC installerar nu ICA rumsreglering för optimalt inomhusklimat. MPC är öppen för integrering enligt gränssnittet Modbus och möjliggör kostnadseffektiva lösningar. Mer rumsflexibilitet med MPC efter lokalers användning/förändringar

Kraven på flexibelt utnyttjande av kontorsrum och lokaler växer hela tiden.
Med MPC kan man snabbt och enkelt göra förändringar i rumsanvändningen tack vare dess öppenhet och flexibilitet för rumsflexibla användningar.

MPC är en lågkostnadslösning för kyltak, kylbafflar, radiatorer VAV med användarvänlig betjäning kombinerat i en enda enhet.

Låga installationskostnader för Fan-Coil

Begär Du också Ditt Datablad på MPC, som täcker allt från små enkla fristående rum/byggnader till stora nätverkskopplade byggnadskomplex.

 

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter