Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta              Nyhetsinfo

TRÅDLÖS

utskriftsvänlig sida

   

 

 

Wallenstams kontor, Avenyn reglerar kylbafflar trådlöst

Med minsta möjliga inverkan på fasihonabel inredning och exklusiva tapeter valdes AP:s radiostyrda temperaturreglering för bästa komfort under sommarhalvåret.
Allt för att bidra till en varaktig och hållbar utveckling.


Trådlösa rumsregulatorer för kyltak/-bafflar och radiatorer

För flexibla lösningar i kontorsutrymmen med flyttbara väggar eller i kontorslandskap för att snabbt ommöblera arbetsplatser är trådlös installation en enkel, snabb lösning.

De trådlös rumsregulatorerna används för att mäta och reglera rumstemperaturen och justering av börvärdet görs enkelt på ingraderat skala.

Räckvidden inomhus är 30 meter.

Andra applikationer kan vara:

  • golvärmesystem

  • gamla byggnader, museer, kyrkor eller andra byggnader av historiskt värde

  • Teatrar och tv-studios

 

Installationen blir utomordentligt enkel, eftersom kabeldragning uteblir.
Direkt montering på valbar plats i rummet.

Rumsregulatorerna innehåller funktionen nattreduktion för ekonomidrift och ger därmed möjligheten att styra på KOMFORT eller EKONOMI.

Vid behov kan även extern givare anslutas.
Börvärdesområdet kan begränsas med hjälp av mekaniska stopp.

Testdrift finns givetvis inbyggt i regulatorn.

Radioöverföringen sker med mindre störningar genom att använda den nya frekvensen 868Mhz.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter