FWD-RELÄBRANDVARNARE


Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök.


Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, dvs bränder med

öppen låga och riklig syretillförsel.


Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar

stora mängder av osynliga förbränningspartiklar.


Exempel på denna brandtyp kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.


Brandvarningsdetektorn FWD 105A är den perfekta lösningen för utrymningslarm, eftersom den har inbyggd siren.

Den är försedd med en mängd olika finesser, bl.a. möjlighet till sammankoppling med andra enheter, vilket betyder att om en larmar kan övriga starta att ljuda, trots att dessa ej indikerat brand.

Det betyder att Du kan spara på utrymningsierener, minnes- och fördröjningsfunktioner, etc. som annars är viktiga extrautrustningar.

Extrautrustningarna har olika bokstavstillägg för att särskilja dem åt.

FWD 105A passar till alla typer av inbrottslarm, tekniska larm etc.

Med andra ord är FWD 105A marknadens mångsidigaste detektor på den svenska marknaden.