Energidetektering

Energidetektering


SEV/SEC solljusgivare är en mångsidig solstrålnings-givare.

Den använder en rad fotodiodrar med ett unikt datorframställt skuggmönster för att mäta infallande solstrålning.

 

En mikroprocessor beräknar de totala och

indirekta komponenterna av strålningen och

bestämmer solljusnivån.

Ljusreglering


Våra automatiska belysningsstyrningar garanterar att belysningen endast är på om det finns folk närvarande och om den omgivande ljusnivån är rätt.

De inte bara sparar på energin, under tiden betalar de sig själva inom 1 till 5 år (i genomsnitt endast 2).

En minskning av belysningskostnaderna på upp till 70 % kan erhållas genom att använda våra produkter om man jämför med vanliga ljusregulatorer.

I nya fastigheter är det faktiskt mest lönsamt att använda automatisk styrning istället för monterade dimmers.

Miljövård som sparar pengar och är vettig.

Ljus och klimat när så behövs.

Pålitlig energibesparing - hela dygnet.

Ljusnivågivarna medverkar till att minimera energikostnader för ljus, skugga, värme och kyla.

Skalan på utprovade applikationer går från kontrastsljusstyrning beroende på förekomsten av dagsljus till rörelsedrift av rumsfunktioner upp till närvarodetektering i säkerhetszoner och säkerhetsutrymmen.