Energidetektering SEV/SEC

SEV/SEC solljusgivare är en mångsidig solstrålnings-givare.

Den använder en rad fotodiodrar med ett unikt datorframställt skuggmönster för att mäta infallande solstrålning.

 

En mikroprocessor beräknar de totala och indirekta

komponenterna av strålningen och bestämmer solljusnivån.

  • Mäter global (total) och indirekt strålning

  • Mäter solljustiden

  • Inga rörliga delar, inga skuggringar och ingen motordrift

  • Utgångar 0-10 Vdc (SEV) eller
    4-20 mA (SEC)

  • Konstruerad för att mäta watt/m2


Solljustiden
SEV mäter solljustimmar indirekt genom att använda en enkel ekvation baserad på både den totala PAR-strålningen och förhållandet mellan total och direkt PAR.

Solljusalgoritmen stämmer nära överens med World Met Office tröskelvärde på 120 W/m2 i ljusstrålen för solljusvaraktighet.

SEV behöver inte justeras eller återställas för att avläsa solen - en klar fördel framför enheter med skuggringar.

Det finns inga komplexa elektromekaniska monteringar och inget bränt pappersspår att tyda.


Applikationer

Solmarkisstyrning
Moderna fastigheter som har stora ytor av glas och komplexa fastighetsautomationssystem.

Den ursprungliga designen innefattar solavskärmande styrning som i detta fall startar med energidetektorn placerad i hustakets väderstation (ej synlig på bilden).

Obekväma bländningar vid låga vinklar vid solens upp- och nedgång tas när så är lämpligt bort på relevant sida av fastigheten.

Mitt på dagen reduceras direkt solvärme på glaset genom automatisk skärmning av de berörda platserna