Flöde

Produkter för luftflödesteknik används där konstant luftväxling är nödvändig av orsaker såsom hygien,

säkerhet eller mänskligt väl-befinnande.

Våra komponenter mäter och styr luftkvalitet och luftflödeshastigheter.De används för att övervaka och justera luftkvaliteten i kyl- och ventilationssystem på sjukhus, teatrar, banker, mässhallar, kontorsfastigheter, badhus och i avgaskanaler.

För explosionsskydd och säkerhet kan våra produkter installeras för att övervaka de lägsta luft-flödeshastigheterna på platser såsom påfyllningsstationer av naturgas eller explosionsskyddade områden i laboratorier eller färgfabriker.

Genom att övervaka farliga gaser i kanaler som finns laboratorier och dragskåp på sjukhus, forskningsenheter eller förädlingsanläggningar skyddar de hälsan och säkerheten hos anställda.