Fukt - Rum

En värdefull egenskap hos denna sensor är när den i 3-trådsläge automatiskt upptäcker vad styringången är inställd på, 4-20mA eller 0-10Vdc. Detta tar bort kravet på "jumpers" som av misstag kan ställas in felaktigt. 2-tråds slinga som kan väljas via DIP-omkopplare. Det ger också LED-indikering för strömstatus och felsökning.


Denna kan även fås med önskat temperaturelement.


LCD-skärm valbar som alternativ

Funktioner

  • Hög stabilitet och tillförlitlighet
  • Automatisk detektering 0-10Vdc eller 4-20mA utgångar, slingmatning via DIP
  • Direkt termistoralternativ tillgängligt
  • LCD-skärm och användargränssnittsalternativ
  • Enkel installation