Gasdetektering

Vi är specialister på givare och system för detektering av syrgas, explosiva och giftiga gaser och annat som förekommer i luften.

Applikationsområden inkluderar:

 • statliga verk

 • kemisk industri

 • brand- och civilskydd

 • gruvdrift

 • eldistribution

 • livsmedlesindustri

 • sjöfart

 • stålindustri

 • jordbruk

 • forskningsinstitut

 • universitet


Vårt omfattande produktsortiment består av:

 • gasdetektorer

 • de minsta enkelgasdetektorerna

 • mikroprocessordrivna multigas-detektorer

 • datorstyrda system


Mätinstrument och gasdetektorer utvecklas av ett team av högutbildade ingenjörer och vetenskapsmän.

Utvecklingen är speciellt inriktat på givare som hanterar principerna med

 • IR-absorption

 • katalytisk förbränning

 • termisk ledningsförmåga


Vi marknadsför bla vår partner MSRs sortiment av sensorer och systemlösningar, se länkar nedan. Kontakta AP så hjälper vi er

med en lösning som passar er applikation.