Bärbara enheter

PS-200

Den bärbara mätaren  PS 200 är ett mätinstrument  som är kompatibelt med olika sensorhuvuden, se tabell


Denna mätare är en apparat på ingångsnivå avsedd för troliga läckagepunkter av gashalter i en mängd olika applikationer.


Displayen kan ställas in för att visa gashalt i realtid eller för att visa minimum, maximum och medelvärden.


Mätaren är också försedd med ett litiumbatteri med lång livslängd, har över 8 timmars batteritid och en laddningstid på 2 timmar.

 

Eftersom kalibreringsdata lagras i sensorhuvudet, är processen att byta sensorhuvuden extremt snabb och kan utföras av vem som helst.


Omkalibrering och service blir enkel - man returnerar bara sensorhuvudet till AP eller köper ett nytt.


Ozonmätaren har också en inbyggd möjlighet för nollpunktskalibrering av det installerade sensorhuvudet så att man kan bibehålla korrekta datavärden mellan omkalibreringsintervallen.


Utmärkande egenskaper

 • Mycket lätt att använda

 • Passar bekvämt i handen

 • 1 mätare är kompatibel med olika gashuvuden

 • Att ändra sensorer tar bara några sekunder och kan göras var som helst

 • Möjlighet att fjärrstyra sensorn

 • För omkalibrering returneras sensorn helt enkelt till AP

 • Lång livslängd med litium-batteriteknik

 • Stor display ger min., max. och medelvärden
PS-300

med larm och styrfunktioner. Utöver funktioner hos  PS 200 finns följande tilläggsfunktioner.


Det finns användardefinierade höga och låga börvärden som utlöser ljudlarm när gaskoncentrationen överstiger börvärdet.


En viktig egenskap hos PS 300 med bärbara monitorer är förmågan att fungera i driftläget kontinuerlig drift.


Övre och undre styrgränser kan enkelt ställas in direkt på skärmen.

Genom att använda 0-5V utgången kan PS 300 användas för att slå på eller av en externt ansluten enhet, exempelvis en ozongenerator, eller system där det finns en förutbestämd gasnivå.


Genom att välja tillbehöret för väggfäste och koppla in strömförsörjningen kan  PS 300 på ett effektivt sätt fungera som en fast bildskärm samt som handhållen bärbar enhet.


För dem som vill kalibrera på platsen tillåter  PS 300 justering av nollpunkt och område.Sensorhuvudet returneras till AP för en fabrikskalibrering, vilket innefattar ett förnyat kalibreringscertifikat.


Utmärkande egenskaper

 • Akustiskt larm varnar för överskriden gashalt

 • Analog utgång för att styra externa enheter, t.ex. ozongenerator


PS-500

Utöver funktioner hos  PS 300, har  PS 500 följande funktioner.


PS 500 bärbara gasanalysator möjliggör noggrann realtidsmätning.


Data lagras i 500-serien med maximalt 8.188  tillgängliga journaler. För att ladda ner data medföljer en USB-kabel för anslutning till PC.


Gratis medlevererad PC-mjukvara till 500-serien presenterar data på diagram eller i tabellform. Data kan laddas ned och visas i Excel.


Andra funktioner på 500-serien inkluderar övervaknings-ID och plats-ID.


Monitor-ID identifierar analysatorn och ser till att alla data från den är knutna till denna monitor.


ID kan användas för att märka mätningar till en viss plats vilket är till hjälp vid provtagning på ett antal platser under loppet av en dag eller vecka.

Höga och låga larmnivåer kan även konfigureras för att varna närgaskoncentrationer har nått ett användardefinierat börvärde.


Utmärkande egenskaper

 • Data loggas direkt på analysatorn

 • Funktion för ljudlarm

 • Nollpunkts- och områdes-kalibrering på platsen

 • Gratis PC-programvara, (kompatibel med Windows 7, 8, XP)

 • Anslutning direkt till PC via USB


Tillbehör


IP 41 Enhet för fjärrstyrning
Kompatibel med föjande AP-produkter:

 • PS 500, 300 och 200 bärbara mätare

 • PS 900 and 930 stationära monitorer.


IP41-enheten för fjärrstyrning är avsedd för applikationer där detektorn måste vara skild från skärmens fot och där det finns ytterligare  krav på att skydda detektorn från damm och inträngande vatten.

Fördelarna är bland annat:

 • Flexibel kabellängd

 • Plug and play

 • Ingen kalibrering erfordras

 • Lätt att installera


Detektorn är manipuleringssäker och skyddad av kapslingsgraden IP41.

IP41-enheten för fjärrstyrning är utformad så att detektorhuvudet ska placeras upp till 14 meter från instrumentet med en vanlig CAT5-kabel.

Större avstånd kan uppnås med användning lämpligt vald kabel.

Instrumentet används när det finns ett behov av att mäta gas i en miljö där användaren inte vill vistas eller där det finns ett krav på att detektorn skall vara skild från mätarfoten.

Det är en plug-and-play-enhet som inte behöver någon ytterligare konfigurering.

IP41-kapslingen ger också extra skydd för att detektorhuvudet  förorenas av damm och vatten som skulle kunna minska livslängden på detektorn.

I detta kit ingår:

 • Adapter till detektorhuvud

 • Adapter till IP41-mätinstrument och kapsling 

 • Cat 5-kabel – 10m

 • VäggfästeEnhet för fjärrstyrning
Kompatibel med föjande AP-produkter:

 • PS 500, 300 och 200 bärbara mätare

 • PS 900 and 930 stationära monitorer.

Enheten för fjärrstyrning är avsedd för applikationer där detektorn måste vara skild från displayens fot.

Fördelarna är:

 • Flexibel kabellängd

 • Plug and play

 • Ingen kalibrering erfordras

 • Lätt att installera

Enheten för fjärrstyrning är utformad så att detektorhuvudet ska placeras upp till 14 meter från instrumentet med en vanlig CAT5-kabel.

Större avstånd kan uppnås med användning lämpligt vald kabel.

Instrumentet används när det finns ett behov av att mäta gas i en miljö där användaren inte vill vistas eller där det finns ett krav på att detektorn skall vara skild från mätarens fot.

Det är en plug-and-play-enhet som inte behöver någon ytterligare konfigurering.

I detta kit ingår:

 • Adapter till detektorhuvud

 • Adapter till mätinstrument

 • Cat 5-kabel – 2m

 • 3 gummifötter

 • 4 Velcrofästen


Industriell kapsling
Den industriella kapslingen är kompatibel med de bärbara mätarna PS 500 och 300.

Den är avsedd för inomhusbruk i fasta eller säkra övervakningsapplikationer.

Inloppsmunstyckena kan eliminera damm och minska vatteninträngning för att skydda detektorn mot skada.

Kapslingen kan enkelt monteras på vägg. 

Det finns tre kabelgenomföringar i botten för anslutning av strömförsörjning, PC, temperatur- och fuktdetektor.