JONISERING - ELEKTROSTATISK FILTRERING


EFX

EFX-systemet representerar ett alternativ till konventionella kassettfilter, vilket underlättar användningen av elektrostatiska filter.


Dess tillämpning i ventilationssystem i synnerhet inom luftkonditioneringsområdet innebär ingen installationsmässig förändring  vare sig med avseende på konstruktion eller dimensionering.


Med sitt multipolära kopplingssystem och sin inbyggda elektronik, kan EFX systemfilter lätt installeras och avinstalleras genom att man helt enkelt skjuter på enheten genom dess ramkonstruktion.


Utmärkande egenskaper:

 • standardiserade mått enligt de vanliga måtten på kassettfilter (592x592 och 592x287)

 • isolerade inbyggd elektronik kan
  sköljas/rengöras i vatten

 • multipolär anslutning lämplig för nätverket (230V - 50/60 Hz) samt för flera parallella installerade filter

 • självcentrering av systemet möjliggör kompensation för tillverknings-intoleranser upp till 3 mm

 • fjärrkontroll / signal av funktionen till övervakningssystem eller direkt från en lysdiod i filtret.

 
Prestanda:

 • högeffektiv filtrering 0,3-0,4 micron partiklar, jämförbart med klass H effektivitet enligt UNI 1822

 • utmärkt lösning för att bekämpa föroreningar utomhus av PM10, PM2,5 och PM1

 • utmärkt skydd av värmeväxlaren och luftrör från obstruktion av förorenande ämnen


I förhållande till konventionell filtrering tillåter EFX systemet:

 • avsevärd energibesparing på grund av lågt motstånd av luftflöde och därmed sänkt spänning

 • konstant och effektiv filtrering upp till 600g fin partikelbelastning


EFX-systemet skyddas av ett patent för sitt innovativa innehåll.


Enkel installation

 EFX systemet representerar ett alternativ till den gemensamma filterfickan som är tänkt att förenkla användningen av elektrostatiska filter.


Dess användning inom ventilations-anläggningar i allmänhet, och mer specifikt i luftkonditioneringsanläggningar, innebär inte någon förändring när det gäller konstruktiva och storleksmässiga krav för anläggningen.


Tack vare dess multipolära sammanlänkningssystem, blir montering och demontering av EFX elektrostatiska filter en enkel procedur. Det räcker att låta filterenheterna glida in och ut unuti filterramen.