JONISERING - Rum/kanalACU

Luftreningsaggregatet ACU - det mest effektiva sättet att rena inomhusluft.


Idealisk luftrenare för cigarett- och tobaksrök.

Rätt installerad medför den god hygien, vilket är en förutsättning för välbefinnande och komfort.

Vid dålig luft i mötesrum och vid rökning i olika lokaler, når man bästa resultat med denna placering.


ACU kan monteras under tak eller på vägg horisontellt eller vertikalt. Den kan även monteras på bord.


Partiklar är fasta föremål och kan vara allt från millimetrar i storlek till en miljondels millimeter.

Storleken avgör om de förekommer svävande i luften eller om de sjunker till golvnivå.


En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften. Hur många partiklar som kommer in beror på vilket ventilationssystem byggnaden har, om det finns otätheter och hur byggnaden ventileras.


Partiklar kan även uppstå inomhus. Tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matlagning, textilier, städning etc. ger upphov till partiklar.

En del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från de personer som bor eller vistas i lokalerna.


Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.


ACU luftrenare visar att luft som behandlas med luftreningsteknik förbättrar tillståndet för elever och lärare som lider av

 • astma

 • hösnuva

 • allergier

 • depressioner

 • trötthet

 • huvudvärk


Partiklar som renas med rökrumsrenaren finns i olika storlekar enligt nedan:

 • nanopartiklar, ca. 0,0001-0,05µm, som motsvarar bland annat större gasmolkyler, mindre virus eller metallstoft

 • ultrafina partiklar, cirka 0,05-0,1 µm, som omfattar bland annat oljedimma, större virus, större metallstoft, tobaksrök

 • submikrona partiklar ca 0,1-1 µm, som omfattar bland annat bakterier, tobaksrök

 • grova partiklar, större än 1 µm, som t.ex. omfattar hushållsdamm, pollen och synlig smuts

Partiklar som är 40 µm eller större är synliga för ögat.


ACU har hög effektivitet mot de allra minsta partiklarna och reningsverkan är mycket betydande och snabb för partiklar mindre än 0,3um.

Forskare har konstaterat att denna reningsteknik bäst effektivt avlägsnar små partiklar.

 

Dimensionering och beräkning av luftflödet genom ACU grundar sig på lokalens storlek, användning och exponering av partiklar, lukter och föroreningar.


Automatikprodukter erbjuder kostnadsfri rådgivning för rätt anpassning av lämplig produkt.

 

Andra utmärkande egenskaper för rökrumsrenaren

 • minskar 70% av föroreningarna inom de första 10 minuterna

 • kraftig minskning av bakterier

 • max 30dB ljudnivå

 • betydande minskning av lukter och föroreningar

 • ger optimal kvalité på inomhusluften

 • ökar koncentrationsnivån och produktiviteten hos rökarna

 • förhindrar luftöverförda sjukdomar (förkylningar, influensor etc.)

 • säkerställer god hygien


ACU-V2

Lämplig för små lokaler ca 20m2. Är väldigt tysgående

samt kan monteras i tak och vägg. Är ofta monterad i

soprum
ACU-K07C

Lämplig för medium lokalerna 20-40 m2

Dessa agregat är även utrustad med filter samt UV strålning.


De filter som är applicerad är:

 • Förfilter
 • Kolfilter
 • HEPA filter


Är uppkopplingsbar via wifiACU-K15C

Lämplig för den stora lokalen 50-100 m2


De filter som är applicerad är:

 • Förfilter
 • Kolcompositfilter (Kol + HEPA)


Är uppkopplingsbar via wifiION-MD48

ION-MD48 är en bipolär joniseringsgenerator med spetsjonisering,  som är klassad för 8000 m3/h vid nominell kapacitet.


ION-MD48 är konstruerad för kanalmontering eller i luftbehandlingsaggregat.

Det väderbeständiga kapslingen är helt tillverkat av kompositmaterial och innehåller en integrerad display, självrengörande testknapp, förprogrammerad rengöringscykel (rengöringsintervall som kan väljas via programvara) och integrerade larmkontakter.


Enheten erbjuder för första gången en produkt som är underhållsfri och utan reservdelar för inomhusluft.


Denna enhet är en extremt bra

partikelavskiljare.


Den passar bra på sjukhus, i industrier, på kontor och i många andra typer av byggnader.


Renaren kan med betydande effektivitet ta bort alla föroreningar som är svarande partiklar, även de så kallade fina farliga partiklarna samt gaser.

ION-MD48 tar bort virus och bakterier (mikroorganismer) och bekämpar effektivt mögel.


ION-MD48 producerar ingen ozon eller andra biprodukter.