Närvaro- och rörelsedetektering

Det finns två olika typer av detektorer som används – passiva infraröda (PIR) och de som arbetar med mikrovågor.


PIR-detektorer arbetar genom att passivt detektera en snabb ändring i det infraröda spektrumet inom sitt synfält.


Mikrovågsdetektorer överför aktivt energi in i utrymmet och mäter den reflekterande energin från utrymmet.


När en person, eller objekt, kommer in eller rör sig i utrymmet ändras mönstret på den reflekterande energin och detta detekteras som en ändring i Doppler-mönstret.


Under alla förhållanden är det viktigt att detektorn åtminstone kan skilja mellan mänsklig rörelse och andra rörelser så att falska svar minskas eller elimineras. Detta kräver inbyggd programmering för att analysera storlek och mönster på rörelsen – någonting som saknas på sämre kvalitetsdetektorer.


Valet av detektor skall också bestämmas av det utrymme som det kontrollerar – ett beslut som skall baseras på utförande snarare än pris.

Speciellt innebär räckvidd och riktning en betydande skillnad för utförandet av systemet och att göra rätt val kan också minimera antalet detektorer som krävs för effektiv drift.


Korridorer är ett typexempel.
Folk vill ofta installera en basdetektor med en täckning på 360° i en korridor och fastän detta kommer att fungera i de flesta fall är det långt ifrån den bästa lösningen. Genom att använda en radialdetektor med en räckvidd på åtta meter i varje riktning med en mer noggrann täckning och minskade också antalet detektorer som behövdes för att täcka utrymmet,

Faktum är att med rätt val av detektor kan många korridorer skötas helt tillräckligt med en enda detektor.


Även i utrymmen med öppna planlösningar finns det betydliga fördelar, från att kunna reglera belysningen i rummen till att svara på ändringar i närvaromönstret.


För att uträtta detta effektivt kan det vara nödvändigt att använda en rumsdetektor med mycket precisa justeringsmöjligheter eller en detektor med bred täckning som är avsmalnande nedåt för att förbättra den lokala känsligheten.


Bättre är att använda en närvarodetektor som upptäcker ”riktig närvaro” som IDW eller IDC kontorsdetektor.


IDW eller IDC kan detektera en person som sitter still vid sitt datorbord upp till tre meter bort från detektorn och promenerar upp till 18 meter bort i vilken riktning som helst inom 360°.


Om detektorerna har anslutits till ett existerande belysningssystem ska de oftast fungera på en fristående basis hellre än att bara sända signaler till ett belysningsövervakningssystem.


I dessa fall behöver detektorerna ha förmågan att leverera de önskade reglerfunktionerna själva, så en basdetektor som bara kopplar belysningen på och av kommer inte att passa in. T.ex. för att erhålla maximala energibesparingar är det allmänt önskvärt att använda en integrerad rörelsedetektor och ljusgivare så att belysningen endast sätts på när omgivande ljusnivåer behöver ökas.