Spjällmotorer Fjäderåtergång

RAR

För säker spjälltätning används elektriskt styrda f

jäderåtergångsmotorer typ RAR, som garanterar en

enkel och snabb kontroll av säkerhetsspjäll.


Ställdonet kan manövreras till valfritt läge och låses med

skruvmejsel.


Fjäderåtergångsmotor RAR ersätter de flesta spjällmotorfabrikaten på marknaden och är mycket enkel att montera genom sitt direkt montage på spjällaxel.


När krav på täta spjäll föreligger (t.ex. för uteluftsspjäll) är fjäderåtergångsmotor RAR den rätta lösningen för de flesta typer av spjällinstallationer.


Om det blir avbrott i matningsspänningen, stänger motorn spjället mekaniskt med fjäder inom 20, 25  eller 30 sekunder och säkerställer spjällets läge för täthet.


Styrning av fläkt eller signal om motorns driftläge till DUC sker med hjälpkontakter.


Vridmomentet på 5Nm, 10Nm resp 15Nm gör att motorn

klarar att aktivera olika typer av spjäll upp till cirka 3m2


RAR motorns höga kvalite gör att den klarar
mer än 60 000 cykler.