ON/OFF

Att användas till ex.vis reglerande zonspjäll för reglering av luftflöde.


Finns ett antal modeller och utforming beroende på era behov på er applikation. Kontakta AP så hjäller vi till att plocka fram en lösning som passar er.