Suppersnabba

INDUSTRIELLA SPJÄLLMOTORER - NEMA 3R/IP54 (vattentät förskruvning)


SUPERSNABBA

  • Gångtider från 1,5 till 8 sekunder

  • Vridmoment: 2,8, 4.0 och 5,6 Nm


Primära användningsområden för dessa spjällmotorer:

  • dragskåp

  • tryckreglering, trapphus

  • spjällstyrningar


Dessa mikroprocessorbaserade ställdon är konstruerade för kritiska för miljöer där hastigheten på ställdonet är viktigt.


Alla ställdon är reverserbara. Enerdrive ställdon är dessutom reverserbara under energilöst stängt-/öppetläge.


Vridvinkeln kan mekaniskt begränsas till mindre än 90°.


BM och BT spjällställdon har utvecklats för kommersiella och industriella ventilations-system.


Den har kapslingsgraden IP54 (med vattentät förskruvning) och kan installeras i normal inomhusmiljö .


Spjällmotorn kan exempelvis användas i kontorshus för VAV-reglering, i renrum för tryckreglering eller konstant tilluft där en snabb och pålitlig luftreglering måste uppnås.


Ställdonet används också för dragskåps-reglering i frånluften

och för att späda luften i laboratorierum där långsiktig

tillförlitlighet krävs.


BM/BT har en klämbygel som kan gripa 10mm fyrkantiga eller

20mm runda axlar.


Spjällmotorn passar perfekt på reglerventiler till dragskåp.


Motorerna används bäst till spjäll för att kunna motstå mycket snabbt och litet öppen-/stängtkommando för automatisk reglering .


Ställdonet har en 24Vac synkronmotor som har den fördelen att den inte kan överbelastas.


Två justerbara ändlägeskontakter är monterade för att t.ex. indikera motorns öppet-/stängtläge.


Det finns också en återföringssignal 4-20mA alternativt 2-10Vdc för lägesindikering till andra styr- och reglersystem.


Det finns en mekanisk lägesindikator och en tryckknapp för handmanöver.

När man trycker på den manuella knappen friläggs kuggväxeln.


Klämbygeln kan sedan roteras manuellt till önskad position.


Matningsspänningen skall frånkopplas innan man använder den manuella tryckknappen, som annars driver motorn tillbaka till ursprungsläget när knappen släpps.


Denna funktion bör endast användas vid kontrollerat underhåll.


Vid strömavbrott stannar motorn kvar i sin senaste position.


Det finns motoralternativ med energilöst stängt/öppet funktion.


Spjällmotorn är fabrikstestad och underhållsfri.