Temperaturgivare ATEX

T3110


T3110Ex ATEX luftfuktighet och temperatur
givare med 4-20mA utgång


Utomhus, inomhusbruk.
Inbyggd relativ fuktighet, temperaturgivare. Uppmätta

värden kan konverteras också till annan fukttolkning: daggpunktstemperatur, absolut fuktighet, specifik luftfuktighet, blandningsförhållande, specifik entalpi.