Kanalgivare

Kanalgivare TDS (150mm)

TDS-, temperaturgivare som används för att mäta

lufttemperatur i kanaler.


Enheterna innehåller antingen en termistor, nickel

eller platinaavkännande element av hög kvalitet,

den finns även som aktivgivare.


Finns även i längderna 65mm och 250mm


Avkänningselementet är monterat i en rostfri sond. En flänsplatta finns tillgänglig för justering av penetrationsdjup (beställ som TDS-DFP)


Kanalmedelgivare TAS

TDS-, temperaturgivare som används för att mäta

medellufttemperatur i kanaler.


Givareninnehåller ett PT100B element, som mäter

längs hela kopparrörets längd.Dyktemperaturgivare TIS (150mm)

Dessa dykgivare används för att mäta temperaturen på vätskor i rörledningar.


Enheterna innehåller antingen en termistor av hög

kvalitet, nickel eller platina, den finns även som

aktiva givare


Finns även i längderna 65mm och 250mm


TIS-avkänningselementet är inrymt i en rostfri sond

monterad på en kapslingsklass IP65, för direkt

montering i dykrör SSP-145 eller SSP-250 av

rostfritt stål.


Hetgas/Högtemp givare TIHS

TTIS är avsedd att användas i applikationer med hög temperatur upp till 400 ° C. Sensorn består av en rostfri sond monterad

på ett aluminiumhuvud och ansluten med en 1 m

kabel till kappslingen


TT-IH finns i två standard sondlängder på 150 mm

eller 250 mm, för direkt montering i dykrör

SSP-145 eller SSP-250 av rostfritt stål.Kanalgivare UDT (150mm)

Aktiva kanaltemperaturtransmittern UDT är avsedd för ventilationsoch

luftbehandlingsanläggningar där den används som

mätgivare för överföring av mätvärde till datoriserade styr- och

övervakningssystem