Väderstation

Från fristående forskningsstationer till mesoskaliga nätverk har AP:s automatiska väderstationer kommit att bli en standard för viktig klimatologisk och meteorologisk övervakning.

Väderstationer används för att registrera väderförändringar i öknar, regnskogar, vid båda polerna och fastighetsautomation.

Soldrivna väderstationer är idealiska för fjärrstyrda obevakade situationer eller så används fast ström för mer tillgängliga platser.

Noggranna mätningar, utprovad pålitlighet och möjlighet att användaranpassa varje station gör att våra väderstationer är idealiska för alla typer av meteorologiska och klimatologiska forsknings- eller övervakningsapplikationer.

 • Välj en förkonfigurerad väderstation eller specificera er egen konfiguration

 • AP:s väderstationer kan använda de flesta kommersiellt tillgängliga meteorologiska givare.

 • Kommunikationsalternativ som finns är modem, mobiltelefon, telefon med talsvar, satellit (DCP), radio eller ethernet.

 • AP:s väderstationer fungerar pålitligt i tuffa miljöer.

 • Dataloggar ger möjlighet till väder- och matematisk statistik ute på anlägg-ningen.

 • Batterier och solpaneler utlovar obemannad drift under lång tid.

 • Väderstationer kan lätt expanderas - lägg till nya anläggningar eller givare till befintliga stationer.

 • Kraftfull support vid mjukvaru-programmering, datahämtning och datapresentation.

 • AP:s väderstationer används av Met Services över hela världen.
   

Val av väderstation
Förkonfigurerade eller basväderstationer presenterar en standarduppsättning av förmonterade givare och förenklar programmering för lätt installation.

Beställda eller användarkonfigurerade väderstationer erbjuder ett brett urval av meteorologiska givare och dataöverföringsutrustningar vilket ger större flexibilitet för att möta era behov.