Ställdon

Ventilställdon för värme, kyla och luftbehandlingsanläggningar


Elektroniskt ventilställdon AMX eller RLO till 5,5mm

sätesventiler för direkt montering på ventilen utan l

ägesjustering.

Den reverserbara synkronmotorn regleras med en Vdc

eller mA proportionell reglersignal eller en treläges- alt.

ON/OFF signal och ger via en blockeringssäker utväxling den önskade lyfthöjden.

Direkt handomställning med insexnyckel

Lysdiodsindikeringar för drift och felindikeringarVentilställdon för små ventiler On/Off, PWM och Modulerande

EAO och EAV är lämpliga att använda med FBV fan-coil ventiler i induktionsenheter, små värme-och kylbatterier , samt zonreglering där varmt/kallt vatten skall temperaturegleras

Utmärkande Egenskaper

  • On/Off, PWM (tidsproportionella) och modulerande typer.

  • Visuell lägesindikering

  • Snabb avstängning, som hindrar överbelastning av ställdon och ventiler.

  • Inga verktyg krävs för montering

  • Underhållsfri under sin livstid

  • Låg bullernivå under drift

  • Levereras med 2 m kabel

  • Lysdioder för indikation av larm och drift

  • Självinställande slaglängd