Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Humidity > DeLuxe

utskriftsvänlig sida

 

FUKT - DE LUXE, MARKGIVARE

SAM
4-20 mA utgång och försedd med med extra långa kablar

SAM 4-20 mA-givare är den första strömbaserade givare som använder 70 MHz-teknik. Denna givare ger en standard 4-20 mA-utgång vilket är vanligt med PLC: er och reglersystem för bevattning. 4-20 mA-gräns-snitt, möjliggör kabellängder på över 250 meter.

 

 

       

 

 

 

 

   

Manual

Forskningsnoggrannhet
Liksom andra markgivare, mäter SAM markfuktigheten noggrant utan att vara känslig för elektrisk ledningsförmåga och variation i jordarter vilket har varit fallet med tidigare billiga givare.

SAM levererar forskningsnoggrannhet till ett pris som gör stora givarnätverk ekonomiskt möjliga. Man kan även med begränsad ekonomi ge en god beskrivning av givaranläggningen med givare på flera djup och platser. SAM:s extra långa kabellängder tillåter större flexibilitet för placeringen av givare på lämpliga platser.

Konstruerad för hög noggrannhet
SAM bestämmer den volymetriska vattenhalten (VWC) genom att mäta  den dielektriska konstanten med hjälp av med kapacitans/frekvensdomänteknik. Givaren använder en frekvens på 70 MHz, vilket minimerar salthalt och textureffekter, vilket gör SAM tillförlitlig i nästan alla jord eller jordlösa medier. Fabrikskalibreringar ingår för mineraljord, planteringsjord och stenull.

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter