Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SensiNet System - Applikationer

   

Biovetenskap
Läkemedelsutvecklingen, tillverkningsindustrin och lagerhanteringen kräver tillförlitliga miljöövervakningslösningar för att uppfylla god laboratoriepraxis för läkemedel, FDA, ISO 17025 och andra krav och samtidigt säkerställa data i enlighet med 21CFR del 11, medan sjukhus och kliniker ska vara förberedda för kommissionens gemensamma (JCAHO) ackreditering och inspektioner av sina blodbanker, laboratorier och livsmedelhantering. Datainsamlingssystem måste vara enkla att installera och underhålla samt flexibla. AP har lösningen med kontinuerliga övervakningssystem som är:
 

1. Flexibla
Ett brett utbud givare mäter lagringstemperatur och luftfuktighet i konventionella och lågtemperatursfrysar, kylskåp, inkubatorer och kylrum. Specialgivare integreras via ett vanligt analogt gränssnitt. Systemet kan fungera som ett helt fristående system eller som en del av ett större system genom mätningar görs tillgängliga via standardiserade meddelanden som OPC, Modbus, ODBC och SOAP. Eftersom givarna inte kräver ström är det lätt att konfigurera om laboratorieutrymmen . . . inga sladdar att hantera.

2. Skalbara
Systemet kan börja i liten skala och växa. Man kan börja med ett fristående system för ett labb och sedan bygga ut allt eftersom behovet växer utan att behöva byta ut komponenter. Komplettera bara med givare, slå på dem och systemet sköter resten. Ethernet-aktiverade gateways utnyttjar befintlig IT-infrastruktur som gör data tillgänglig inom hela företaget.
 

3. Ekonomiska
Eliminera manuella systemkostnader effektivt genom att börja med bara några få punkter. Trådlös teknik eliminerar kostnaden och komplexiteten av kablage och komponenterna i systemet är mycket konkurrenskraftiga gentemot trådbundna system av hög kvalitet. När behoven växer kan systemet utökas utan att man behöver bygga ut med komponenter i infrastrukturen.

 

4. Tillförlitligt
AP:s ”state of the art” trådlösa mesh-teknik har visat sig hålla måttet efter många års erfarenheter av installationer i renrum, lagerutrymmen och andra miljöfarliga kontrollerade lagringsutrymmen. Automatisk, inbyggd redundans garanterar att kritiska data inte går förlorade. Kompatibilitet med 21 CFR Part 11 krav för elektronisk lagring av uppgifter görs enkelt med dataloggning och rapportering i ett fristående system eller integrerat med ett större övervakningspaket med spårbarhet som ger en verifieringskedja för validering.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter