Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Standard

utskriftsvänlig sida

 

 

LUFTKVALITÉ - STANDARD - LUFTHÄLSOINDIKATOR

   

Bästa valet emot dålig inomhuslukt och "sjuka byggnader"

Lufthälsoindikatorer är viktiga för inomhusklimatet i byggnader.

Nedan finner du en sammanfattning av vad de kan åstadkomma.  

Tänk dig en kommersiell byggnad där ventilationssystemet regleras av en lufthälsoindikator.
Under kvällstimmarna är närvaron och därmed ventilationsnivåerna mycket låga eftersom det endast finns lokalvårdare och vakter finns i byggnaden.


Om lokalvårdarna börjar använda preparat eller kemikalier som är känsliga för detektorn kan en högre ventilationsnivå aktiveras av detektorerna tills dess alla föroreningar är helt avlägsnade från byggnaden.

Detektorer mäter således olika saker och har olika tillämpningar.

Försäkra Dig om att rätt givare har valts till respektive applikation.

CO2-givare används för att reglera ventilationen. Dessa känner av faktisk närvaro i ett utrymme.

Luftkvalitetsindikatorer kan reglera ventilationen och känner av givarspecifika föroreningar samt faktisk närvaro i utrymmet.

Varje metod kommer att resultera i helt olika ventilationsstrategier och energieffekter.

De fall som, rapporteras från "sjuka byggnader" varierar kraftigt, men förefaller gälla:

  • irritationer i ögon, näsa och hals.

  • en känsla av torrhet i slemhinnor och hud.

  • hudrodnad

  • mental trötthet

  • svag men ihållande lukt

Antalet identifierbara komponenter i inomhusluft kan uppgå till flera hundra.
Men det är alltid en grupp på cirka 20 till 30 ämnen som återfinns i de flesta proverna, medan de övriga endast förekommer i enstaka fall.
Åtskilliga av de ämnen som identifierats i inomhusluft har också påvisats i emissionen från byggnadsmateriel.


Det har också visats att det i bostadsmiljön främst är byggnads- och inredningsmateriel som avger organiska ämnen till inomhusluften.

Kemiska Luftföroreningar inomhus:

  • Bygg och inredningsmateriel

  • Tobaksrökning

  • Förbränning inomhus, uppvärmning, ved- eller gasspis

  • Lösningsmedel

  • Bilavgaser och förbränningsgaser utifrån.

”Sjuka byggnader” är i huvudsak ett fysiskt miljöproblem och inte ett psykiskt.

Sinnesförnimmelser dominerar bland symptomen i syndromet "sjuka byggnader".

Klicka på länken OR485 för att se Modbus nätverksuppbyggnad.

 


QHT 24R

Driftsättning

   

 

Programvara

CE-cert.

Prislista

Datablad

       
       
     

     

Pressrelease

       
  G och GO Understanding Art&Science
 
 

Projektering

RS485 RS485
 

 

   


QHT 24RS

 

 

   

 

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter