Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter> Närvarodetektering > Standard

utskriftsvänlig sida

 

NÄRVARODETEKTERING

 

 

Närvarodetektorer gör dagens byggnader smartare
De flesta av dagens styr och reglersystem regleras med den omgivande temperaturen och inte av närvaron.

 

En sådant förlopp resulterar i ett enormt energislöseri i de utrymmen som inte används.

Även om många styr- och reglersystem har on/off-omkopplare så att användaren kan stänga av ventilationen eller belysningen vid behov, krävs manuell hantering som är lätt att glömma.

Utförande
Till skillnad från konventionella rörelsesensorer för säkerhet eller belysningsstyrning (AP har ett brett sortiment av denna produkt), som kräver omedelbar reaktion på mänsklig närvaro, måste en närvarodetektorn vara smart nog att urskilja karaktären på närvaron innan den aktiverar ventilationen eller belysningen.

Vid korttidsnärvaro, oavsiktliga besök och oundvikliga passeringar skall det individuella rumsregleringssystemet inte aktiveras utan på så sätt spara energi som förlänger systemets livslängd.

Genom att utnyttja en högkänslig passiv infraröd rörelsesensor och en unik dubbel fördröjningsprocessor är AP:s närvarodetektorer för reglering av ventilation, värme och belysning smarta nog att verifiera riktig närvaro och därvid undvika onödig av- och påaktivering via det lokala styr- och reglersystemet..

Detektorn kräver en matningsspänning mellan 12-24Vac/dc och har ett växlande utgångsrelä.


Olika typer av närvarodetektorer
IDW
är avsedd för vägg- eller hörnmontering för att detektera aktiviteter i lokaler som en del av ett integrerat fastighetsautomations-system.

Dess unika monteringskonsol är vridbar och erbjuder justering av täckningsområdet.

Täckningsområdet är upp till 18m med 90 graders avkänningsfält.

IDW gör det möjligt att ställa in en tidsfördröjning, justerbar mellan 10 sekunder och 30 minuter för avaktivering av reglersignal.

Frånslagsfördröjningen, är den tid som förhindrar aktiveringen av styr- och reglersystemet till det individuella rummet efter att utrymmet har tömts på människor.

En ny design säkerställer att varje detektor passar in i alla inomhusmiljöer.

 IDW 24, väggmontering

 
 

 

   

 

 

CE-cert.

Datasheet

Prislista

 

 

IDC är konstruerad för takmontering med 360 graders avkänningsfält för att säkert detektera en ständig närvaro.

Detektorn har ett elegant utseende med låg profil för infällnad i undertak. Detta gör  sensorn idealisk för alla typer av fastigheter.

Dessa detektorer avkänner och utvärderar verklig närvaro i lokaler med oregelbundna arbetstider.

På detta sätt kommer fastighetens funktioner vara idriftsatta bara när det är absolut nödvändigt och därigenom hålla nere energikostnaderna till ett minimum.

Se projekteringstips

 


IDC 24
Tak, infällt montage

 
 

 

   

 

 

CE-cert.

Datablad

Prislista

   

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter