Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Industriellt/Marin

utskriftsvänlig sida

 

 

LUFTKVALITÉ - INDUSTRIELLT/MARIN

 

   

Varför efterfrågar kontruktörer BIO-detektorer i stället för CO2-sensorer.

BIO detektorn indikerar närvaro av luft och andra flyktiga föroreningar och skadliga gaser som påverkar människors hälsa och komfort.

Det är ett bättre sätt att vädra.

BIO-detektorn ger ett korrekt och tillförlitligt sätt att integrera den behovsstyrda ventilationen, DCV i en byggnads luftbehandling.

Det visar också att BIO-detektorn är en lika bra luftindikator som en CO2-givare samtidigt som den mäter andra flyktiga föroreningar och skadliga gaser som påverkar människors bekvämlighet och hälsa.

BIO-detektorn förbättrar närvarokomforten, hälsa och produktivitet och sparar pengar för fastighetsägare.

CO2 och behovsstyrd ventilation
Hittills har luftkvalitet definierats som rätt temperatur, luftfuktighet- och CO2-nivåer.

Enligt hyresgäster har dock dålig lukt, rök, avdustningar från mattor och andra flyktiga föroreningar och skadliga gaser lika stor inverkan på människors komfort, produktivitet och hälsa.

Varför är kvalitén på inomhusluften så nära knuten till CO2?

Detta beror på en ASHRAE standard 62.1.

Denna standard fastställer minimikrav på inomhusluftens ventilation och tillåter behovsstyrd ventilation som sparar värme- och kylkostnader genom att endast tillföra den utomhusluft som behövs.

Standard 62.1 har två tillvägagångssätt för upprättandet av ventilationsnivåer - en baserad på flyktiga föroreningar och skadliga gaser och en som bygger på närvaro.

Behovsstyrd ventilation används mest på grund av den enkla matematiken och de allra flesta av dessa användare väljer CO2-sensorer för att bestämma luftnärvaron.

Problemet med denna metod för för behovsstyrd ventilation är att den ignorerar obehagliga lukter och flyktiga föroreningar och skadliga gaser som kan finnas även om CO2-nivåerna är låga.

Som nämnts tidigare, har Standard 62,1 två tillvägagångssätt, en baserad på beläggning och den andra baserad på flyktiga föroreningar och skadliga gaser.

Svårigheten med tillvägagångssättet för flyktiga organiska föreningar och skadliga gaser är att konstruktörer av luftbehandlingssystem måste använda subjektiva kriterier, såsom huruvida luftkvaliteten är acceptabel för 80% eller fler av byggnadernas hyresgäster.

Konstruktörer är inte bekväma med att hantera dessa kriterier som är baserade på subjektiva uppfattningar, vilket innebär att de flesta väljer metoden för CO2-närvaro, även om den bortser från lukter samt förorenade och skadliga gaser.

BIO-detektorn erbjuder det bästa av två världar
Den använder förfarandet för flyktiga förorenade och skadliga gaser enligt Standard 62.1 för att mäta luften, men ger konstruktörer av luftbehandlingssystem den enkla matematiken med närvaro baserat på ventilation.

Vad är flyktiga föroreningar och skadliga gaser och var de kommer från?

  • De är kemikalier som innehåller kol och kan avges som gaser vid rums-temperatur.
     

  • De avdunstar från ämnen, som t.ex. rengöringsprodukter, lim, färger, kemtvättsvätskor och träskyddsmedel.
     

  • De finns också i utandningsluften från människor och djur, i svett och i huden.

I själva verket avges den största mängden flyktiga föroreningar och skadliga gaser av människor som vistas inomhus, och detta är anledningen till att blandgasdetektorn är en noggrann indikator på inomhuslufts kvalitet.

Den sanna betydelsen av luftkvalitet
Flyktiga förorenade och skadliga gaser är kända för att orsaka ögon, näs- och halsirritation, huvudvärk, sömnighet, yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter och trötthet. Allt sammanfattas i begreppet ”sjuka hus-syndromet”
 
Vikten av att upptäcka förekomst av flyktiga föroreningar och skadliga gaser i inomhusluft går utöver dessa omedelbara hälsoaspekter.
 
Människor bedömer kvaliteten på luften, inte bara av hur det känns (temperatur och fuktighet), utan också av hur det luktar.

Tyvärr har dålig lukt i kontor, kök, gym och toaletter ingen inverkan på CO2-nivåer.

Lukten av en tonfisksmörgås som lämnats i en skrivbordslåda under ett veckoslut är naturligtvis inte livshotande, men kan upplevas så på måndag. 

Dessa förhatliga lukter minskar allas produktivitet tills lukten försvinner. 

Inom detaljhandelsmiljöer kan kunder komma att ge sig iväg för att aldrig återkomma.

Även små mängder kan ha en mycket omedelbara effekter.
 
En enda person som kommer till eller passerar genom ett utrymme kan försämra luftkvaliteten på grund av kraftiga mängder av rakvatten, cologne, parfym, handtvål, tvättmedelrester, mjukgörare eller cigarettrök.

Vid dessa gaser kommer CO2-givare inte att lösa problemet.

En distriktsdomare som plågades av migrän medförde att han var tvungen att förklara ärendet vilande till dess hans huvudvärk försvann.

En BIO-detektor installerad i rättssalen upptäckte att domarens huvudvärk orsakades av personalens kosmetika.

Ordentlig ventilation minskade flyktiga föroreningar och skadliga gaser till acceptabla nivåer och domarens migrän upphörde.

I ett annat exempel plågades personalen i ett företag för formsprutning av ihållande problem med luftvägarna.

En BIO-detektor installerades och kunden trodde att den var felaktig eftersom det avlästa värdet stannade på max oavsett hur mycket uteluft som tillfördes till byggnaden.

Senare felsökning visade att avgaserna från en nyligen installerad formspruta av misstag leddes ut i kanalen för byggnadens friskluftintag.

Inom två veckor efter ominstallation av avgasutsläppen, försvann personalens andningsproblem.
 
En CO2-givare skulle inte ha upptäckt det förorenande ämnet från formsprutan.

De ekonomiska fördelarna med lämplig ventilation
En av de argument som används mot blandgasdetektorer är att eftersom de känner lukt och föroreningar tillsammans med personers närvaro, så kommer byggnaden att bli utsatt för överventilation och slöseri med energi.

Enligt ASHRAE Standard 62.1 tillåter blandgas- detektorer lämplig ventilation, ingen överventilation, och denna anpassade ventilation sparar fastighetsägare och hyresgäster pengar i det långa loppet.

Läs mer om BIO-detektorns egenskaper och energibesparingsmöjligheter >

Projekteringstips >

 


Standard - väggutförande

 
 

VOC

   
 

 

Gasspecif.

Prislista

Datablad

       
  BIO    
 

  EU-dekl. Manual

Erfarenhets-tester

 

Projekteringstips >


Kanalutförande

 

Nivåer att ställa in efter ventilationssystemet

Mätningen startar på 450 ppm. Vid 10 volts
utsignal blir det ca. 11% vid 4800 ppm och
22% vid 0 - 2000 ppm.

 
 


Luftkvalitédetektor med display
       

 

 

 

 

 

   

 


 


Kompatibel med olika typer av bussystem


Gascentral för 1 till 2 sensorer (1 st inbyggd)
med reläutgångar för 4 st larmnivåer, intern summer, operatörspanel och display

 

VOC

     

EU-dekl.

Manual

Prislista

Datablad

       
   

VOC

BIO

   

   

Gas specif.

Erfarenhets-
tester

 


Varningsljus för luftkvalitédetektorer

 


Gasalarmskylt för luftkvalitédetektor

 


Varningssiren för luftkvalitédetektorer

 


Kombinerad varningssiren och blixtljus för luftkvalitédetektorer

 

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter