Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - STANDARD

   

Varför mäta det?
I den övre atmosfären skyddar "bra" ozon (O3) livet på jorden från solens ultravioletta strålar.

På marknivå är "dåligt" ozon är ett kriterium på förorening med betydande hälsorisk, särskilt för personer med astma.

Det skadar också grödor, träd och annan vegetation och är en huvudkomponent i smog.

Var kommer det ifrån?
Marknära ozon släpps inte ut direkt; det  skapas av kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOC) i närvaro av solljus.

Utsläpp från industrianläggningar och elektriska verktyg, fordonsavgaser, bensinångor och kemiska lösningsmedel är några av de främsta källorna till kväveoxider och flyktiga organiska föreningar.

Hur mäter vi det?
Detektormodulen för O3 mäter kontinuerligt ozon i luften.

Ozondetektormodulen innehåller en gaskänslig elektrokemisk detektor.

Genom att utsätta detektorn periodiska nollflödesförhållanden och temperaturvariationer, kompenserar detekteringsmodulen för avdrift och avbryter störningar från NO2 och flyktiga organiska föreningar.

Klicka på länken OR485 för att se Modbus nätverksuppbyggnad.

Information om LEL och explosionsfara

 

Bord

 


          Vägg

   

 

CE-

Ozonmätning

Bord/Vägg

Prislista

deklaration

i luft

Datablad

       
 

Ozonhalter

Ozonets

Artikel

 

  Rapport Giftighet Energi/Miljö
       

Storkök

G and GO Understanding Art&Science

Case Study

Projektering

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter