Order och leveranser

 

Uppdaterad: 5 mar 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - STANDARD

   

Varför mäta det?
I den övre atmosfären skyddar "bra" ozon (O3) livet på jorden från solens ultravioletta strålar.

På marknivå är "dåligt" ozon är ett kriterium på förorening med betydande hälsorisk, särskilt för personer med astma.

Det skadar också grödor, träd och annan vegetation och är en huvudkomponent i smog.

Var kommer det ifrån?
Marknära ozon släpps inte ut direkt; det  skapas av kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska föreningar (VOC) i närvaro av solljus.

Utsläpp från industrianläggningar och elektriska verktyg, fordonsavgaser, bensinångor och kemiska lösningsmedel är några av de främsta källorna till kväveoxider och flyktiga organiska föreningar.

Hur mäter vi det?
Detektormodulen för O3 mäter kontinuerligt ozon i luften.

Ozondetektormodulen innehåller en gaskänslig halvledardetektor.

Denna detektor är en volframoxid (WO3) som är särskilt känslig för O3 vid höga temperaturer.

Genom att utsätta detektorn periodiska nollflödesförhållanden och temperaturvariationer, kompenserar detekteringsmodulen för avdrift och avbryter störningar från NO2 och flyktiga organiska föreningar.

Klicka på länken OR485 för att se Modbus nätverksuppbyggnad.

Information om LEL och explosionsfara

 

 

Bord

 


          Vägg

 

 

 

Ozonmätning

 
   

   

i luft

Datablad

       
 

Ozonhalter

   
 

  Rapport Giftighet Energi/Miljö
       

Storkök

G and GO Understanding Art&Science

Case Study

Projektering

   
 
       

 

 

Datablad

EU-cert.

Prislista

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter