Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Elektrost. filtr. >EFX

utskriftsvänlig sida

 

 

JONISERING - ELEKTROSTATISK FILTRERING


EFX-systemet representerar ett alternativ till konventionella kassettfilter, vilket underlättar användningen av elektrostatiska filter.

Dess tillämpning i ventilationssystem i synnerhet inom luftkonditioneringsområdet innebär ingen installationsmässig förändring  vare sig med avseende på konstruktion eller dimensionering.

Med sitt multipolära kopplingssystem och sin inbyggda elektronik, kan EFX systemfilter lätt installeras och avinstalleras genom att man helt enkelt skjuter på enheten genom dess ramkonstruktion.

Utmärkande egenskaper:

 • standardiserade mått enligt de vanliga måtten på kassettfilter (592x592 och 592x287)

 • isolerade inbyggd elektronik kan
  sköljas/rengöras i vatten

 • multipolär anslutning lämplig för nätverket (230V - 50/60 Hz) samt för flera parallella installerade filter

 • självcentrering av systemet möjliggör kompensation för tillverknings-intoleranser upp till 3 mm

 • fjärrkontroll / signal av funktionen till övervakningssystem eller direkt från en lysdiod i filtret.

 
Prestanda:

 • högeffektiv filtrering 0,3-0,4 micron partiklar, jämförbart med klass H effektivitet enligt UNI 1822

 • utmärkt lösning för att bekämpa föroreningar utomhus av PM10, PM2,5 och PM1

 • utmärkt skydd av värmeväxlaren och luftrör från obstruktion av förorenande ämnen

I förhållande till konventionell filtrering tillåter EFX systemet:

 • avsevärd energibesparing på grund av lågt motstånd av luftflöde och därmed sänkt spänning

 • konstant och effektiv filtrering upp till 600g fin partikelbelastning

EFX-systemet skyddas av ett patent för sitt innovativa innehåll.


Frågor om elektrostatisk filtering (FAQ)

 

 

       
     

     

Kundutlåtande

        

AirClean

AirClean

AirClean

AirClean

Referenser

Livsmedel

Industriell

Luftehandl.
system

 

Spetsjonisering

Elektrostatiskt

Studie om

   

 

filter

jonisering

 

Datablad


Enkel installation

 

EFX systemet representerar ett alternativ till den gemensamma filterfickan som är tänkt att förenkla användningen av elektrostatiska filter.

Textruta:  

 

 

 

Dess användning inom ventilations-anläggningar i allmänhet, och mer specifikt i luftkonditioneringsanläggningar, innebär inte någon förändring när det gäller konstruktiva och storleksmässiga krav för anläggningen.

 

 

Tack vare dess multipolära sammanlänkningssystem, blir montering och demontering av EFX elektrostatiska filter en enkel procedur. Det räcker att låta filterenheterna glida in och ut unuti filterramen.


Energibesparingar

 

I det elektrostatiska filtret ökar det ursprungliga tryckfallet med endast en liten del medan filtret blir smutsigt. Denna egenskap i kombination med en extraordinär förmåga att ackumulera föroreningar, gör att filtret får lång livslängd.

I en traditionell styv ficka blir de begynnande tryckförlusterna större än i ett elektrostatiskt EFX-filter och det ökar betydligt under igensättningsprocessen. Påsen måste bytas ut när den har nått ett maximalt tryck på 450 Pa.

Om man jämför EFX filtret med två andra olika filtreringssystem, som verkar på samma förorenade inomhusluft och vid samma luftflödeskapacitet, kan vi konstatera att EFX-filtrets tryckförlust ökar mycket långsamt, medan ett F6-filter når maxtrycket på 450 Pa innan EFX filtret är mättat. Detta innebär att underhåll krävs för att byta F6-filtret. Ännu tydligare är hållbarheten hos ett F9-filter, som nästan behöver ersättas tre gånger under samma period som för ett enda EFX-filter.

En större flödesbegränsning betyder endast högre energiförbrukning för påsfilter. Jämfört med ett elektrostatiskt EFX-filter kan vi räkna med dubbelt så stor energiförbrukning om man använder ett F6-filter och tre gånger större med en F9-filter.

 

Lufttryckssänkning

   

Energibesparingar

   
 

AirClean

AirClean

AirClean

AirClean

Besparingar

Filter-information Rena rum
Teknisk info
Rena rum

Fullständig återanvändning

 

Filtret sitter i en styv robust aluminiumram som blir smutsig genom att attrahera och hålla kvar luftburna förorenade partiklar som samlats på kollektorplattorna.

När filtret är mättat, kan det lätt sköljas med vatten och tvättmedel för att avlägsna smuts och därefter sättas tillbaka som ett nytt filter.

Om tvättmomenten utförs korrekt och noggrant kan filtret hålla i många år.


Antibakteriell effekt

 
   

Ej filtrerad luft

Filtrerad luft


 

Det elektrostatiska filtret har en förhöjd antibakteriell effekt tack vare sin höga insamlingskapacitet av mycket små partiklar, samt på grund av dess starka elektriska fältstyrka.

I test A nedan har forskare mätt koncentrationen av vissa bakterier som förekommit allmänt i en given luftmängd, före och efter elektrostatiska filter. Verkningsgraden är mellan 98 och 99,9%.

Test B visar hur mögelkoncentrationen i luften blir lägre när den omgivande luften har försetts med ett elektrostatiskt luftfilter.

   

A. Mätning av bakteriehalten i luften före och efter det elektrostatiska filtret

  CFU före filter CFU efter filter
      M. luteus 2896 0
      R. rubra 830 9
      Muffe 548 2
   

B. Mögelreducering inne i ett elektrostatiskt luftfilter

 

Drifttimmar hos ett elektrostatiskt filter

  0 1 2 3 8

CFU Muffe

1000 335 200 20 18

 

Inbyggd elektronik

 

En inbyggd elektronisk krets möjliggör nödvändig arbetsspänning direkt i filtret.

Genom multipolära kontakter CA, CG, CT är det möjligt att överföra strömförsörjningen till filtret med en spänningsnivå på 230V-50Hz och dessutom sända larmsignal.

Effektiva vattentäta lösningar tillåter den elektroniska lådan att sköljas med filtret i istället för att behöva avlägsna detta.


 

 

 

Tekniska
data

Dimensioner

Vikt
 
Elektr.
kraft
Ackum.
kapacitet
Luftflödeskapacitet (m3/t)
 

mm

kg w g          

EFX 250

287 x 490 8 9 216 470 600 750 900 1200

EFX 300

287 x 592 10 9 282 600 800 1000 1200 1600

EFX 450

490 x 490 14 16 378 820 1050 1310 1570 2100

EFX 500

490 x 592 16 16 494 1070 1400 1730 2100 2770

EFX 550

592 x 490 16 16 460 990 1270 1590 1910 2550

EFX 600

592 x 592 19 16 600 1300 1700 2100 2550 3360
 

Filtreringsklass UNI 11254

  A B C D -

Effektivitet hos DEHS vid 0.4µm

  Em≥99 99≤Em95 95≤Em90 80≤Em90  

Effektivitet i % på partiklar > 0.5µm

% 99.6 99.5 98.4 97.3 93.2

Laddningsförlust

Pa 10 17 25 34 63

Procentdel av maximala luftflödeskapaciteten

% 39 50 63 76 100
 

Ram: Aluminium

Förfilter: Metalltråd


 

Karaktäristiska kurvor

 
   

Igensättning av filter i g av ISO 12103-A2 damm

   

 

Procentdel av maximum luftflödeskapacitet

   

 

Procentdel av maximum luftflödeskapacitet

 


 

Selection Chart

Filtret i EFX-serien har testats i enlighet med UNI 11254 standarden som bestämmer en specifik klassificering av elektrostatiska filter baserat på effektivitetsprocent mätt med DEHS test damm på partiklar på 0,4 μm: A, B, C, D.
 

 

Exampel: Kod EFX0012

 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter