Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Partikelmätare - Inomhus

utskriftsvänlig sida

 

 

PARTIKELMÄTARE - INOMHUS

 


PM 2.5  eller PM 10- Högkvalitativ partikelmätare för ventilation och luftreningssystem.

En mätare för Dig som vill öka kunskaperna om innemiljön och upptäcka källorna till dålig luft.

Tillsammans med miljödetektorn BIO får Du nu fullständig kontroll över luftkvaliteten i Dina lokaler.

BIO är en elektronisk näsa som mäter halter av organiska föreningar (VOC) och gaser inklusive CO2 samt behovsanpassar ventilationen ur energisparpunkt.

Dessa två enheter ser till att inomhusluften är ren och inte hälsovådlig att vistas eller bo i.

Öka ventilationskraven och mät för kontroll och energibesparing, så kan Du få bättre luft.

Partikelmätaren PM 2,5 eller PM 10 i kombination med miljödetektorn BIO tar ett helhetsgrepp på Din kontroll över luftkvalitén.
 

 

Partikelmätare PM 2.5

 

Varför

Minst är Hälsosam

PM 2.5

övervaka?

farligast Förskola

Datablad

       
Art&Science G and GO Understanding Modbus
RS485 Projektering RS485

Adresslista

       
  PM 2.5/10 PM 2.5/10

PM 2.5/10

 

  Pressrelease CE-cert.

Prislista


 
 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM2.5 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Färg

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

Grön

I

Mycket god

0 - 35

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

Gul

II

God

36 - 75

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

Orange

III

Lätt
förorening

76 - 115

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

Röd

IV

Mellansvår förorening

116 - 150

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

Lila

V

Svår förorening

151 - 250

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

Brun

VI

Allvarlig förorening

> 251

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 

Världshälsoorganisationen WHO och EU har som mål att partikelbelastningen skall vara mindre än 50μg/m3 för PM2,5 och PM 10, genomsnittligt i 24 timmar.

Idag finns arbetsplatser som har 200-500μg/m3 i genomsnitt.

Partikelmätaren omvandlar mätningar av partiklar till massa per kubikmeter genom att anta partiklarnas intensitet.

PM 2,5 eller PM 10  används för att ange mängden partiklar eller damm.

För säkerhetsövervakning, kan man om detta anses nödvändigt, installera en separat ozondetektor i lokalen för att få ett ett heltäckande system.

 

 

Utmärkande egenskaper för PM 2.5 och PM 10

  • Inbyggd givare för högprecisionstemperatur och relativ fuktighet, som övervakar inomhusluftens temperatur och relativa luftfuktighet.

  • Unika teknik för kompenseringsmetod med upp till tio kalibreringspunkter, för att garantera
    PM2.5 mätningarnas noggrannhet i olika miljöer.

  • LCD-skärmen visar såväl realtidsmätning som PM2.5/PM10 glidande medelvärden samt verklig temperatur och mätningar av relativ fuktighet.

  • Sex speciellt utformade bakgrundsbelysta LCD för sex nivåer av PM2.5/PM10, lätt och tydligt avläsbart.

  • Användare ser tydligt inomhuskoncentration av PM2.5/PM10, och kan enkelt kontrollera reningsgraden.

Partikelmätare PM 10

 
 

Varför

Minst är Hälsosam

PM 10

övervaka?

farligast Förskola

Datablad

       
Art&Science G and GO Understanding Modbus
RS485 Projektering RS485

Adresslista

       
  PM 2.5/10 PM 2.5/10

PM 2.5/10

 

  Press Release CE-cert.

Prislista

       
 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM10 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Färg

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

Grön

I

Mycket god

0 - 50

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

Gul

II

God

51 - 150

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

Orange

III

Lätt
förorening

151 - 250

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

Röd

IV

Mellansvår förorening

251 - 350

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

Lila

V

Svår förorening

351 - 420

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

Brun

VI

Allvarlig förorening

> 421

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 

Klicka på OR485 för att se Modbus nätverksuppbyggnad.


E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter