Order och leveranser

 

Uppdaterad: 5 mar 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - INDUSTRIELLT/MARIN

   

Ozon
Gasen är giftig och är en hälsofara när den förekommer på marknivå (markozon), men högt upp i atmosfären fyller den en livsviktig funktion som avskärmare av skadlig UV-strålning.

Marknära ozon (även kallat markozon eller troposfäriskt ozon) är ozon nära jordytan.

I stratosfären, på över tio kilometers höjd, skyddar ozon mot solens farliga ultravioletta strålar, men det är skadligt för växter och djur som lever i den lägsta delen av atmosfären.

Ozonet hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter, och reagerar med slemhinnorna i luftvägarna.

Marknära ozon bildas bland annat när solljuset möter bilavgaser.

Det alstras också i kopieringsapparater.

Ozon är en naturlig växthusgas som behövs för att rena luften på marknivå.

I den fotokemiska processen, till exempel när solens UV-strålar träffar syrgas (O2), bildas fritt syre (O) och ozon (O3).

Ozonet oxiderar föroreningar mycket snabbt och bryter oftast ner dessa till koldioxid och vatten.

Minskningen av ozonhalten i atmosfären (beroende bland annat på de ökade industriutsläppen) har under de senaste decennierna lett till att så kallade ozonhål har börjat dyka upp över jordens polarregioner (Arktis och Antarktis).

Teknisk användning
Ozon är kemiskt sett mycket aggressivt och har en relativt stor teknisk användning.

Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av vatten. Ett problem med teknisk användning av ozon är gasens instabilitet.

Den måste därför tillverkas på plats.

Ozon används ibland för att ta bort lukt.

Vanliga användningsområden:

  • Beredning av läkemedel och syntetiska smörjmedel, där ozonets funktion är att bryta kol-kolbindningar.

  • Blekning av pappersmassa och textilvaror.

  • Desinfektion av luft och vatten, genom att ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer.

  • På många håll i världen används ozon i stället för klor för att rena kommunalt dricksvatten.

  • Ozon bildar inga organiska klorföreningar och finns inte heller kvar i vattnet efter reningsprocessen.

  • Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.

  • Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på matvaror och i sädeslager.

  • Odöreliminiering av möbler som har överlevt eldsvåda men luktar rök, då används en så kallad ozonkammare.


IP65, Standard - väggutförande

Ozonmätning

     

i luft

Prislista Manual

Datablad

 


IP65, Kanalutförande

 
     

IP

     

     

Kapslingsgrad

 


IP65, Ozondetektor med display

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Gascentral för 1 till 2 sensorer (1 st inbyggd)
med reläutgångar för 4 st larmnivåer, intern summer, operatörspanel och display

 

 

   

 

 

     
       
 
   

   


Varningsljus för ozondetektorer

Varningssiren för ozondetektorer

   


Gasalarmskylt för ozondetektor


Kombinerad varningssiren och blixtljus för ozondetektorer

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter