Order och leveranser

 

Uppdaterad: 5 mar 2018
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Klorin

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KLORGAS

 

   

Cl2 Klorgas
Klorgas har en stark doft och är en korrosiv gröngul gas.

Gasen används bland annat vid rening av vatten och inom den kemiska industrin.

Klorgasen absorberas lätt av de flesta material, vilket gör att det kan vara olämpligt med aspiratorsystem vad gäller klordetektion.

Vid kalibrering används lämpligen glasampuller.

Klor är retande i ögon och slemhinnor.

Luktgränsen ligger på 0,02 ppm

Nivågränsvärde (Långtidsvärde) = 0,5 ppm (blixtljus)

Takgränsvärde (Korttidsvärde) = 1,5 ppm (gasalarmskylt)

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och takgränsvärdet som andra larmgräns.

Svåra skador kan uppstå redan när koncentrationen börjar närma sig 100 ppm, även om exponeringstiden är relativt kort.

Koncentrationer som är endast något högre kan vara direkt livshotande.

Viktigt att veta är att symtomen kan komma långt senare varför det är viktigt att snabbt söka läkarvård när man andats in klorgas.

Sensorplacering
Klorgasen är en tung gas, dvs. den har en högre densitet än luft.

Detta innebär att detektorerna i de flesta fall bör placeras lågt samt vid troliga läckagepunkter.

Gasen kan samlas upp i lågt belägna utrymmen där således höga koncentrationer kan förekomma.

Brandfara
Klorgas underhåller, liksom syre, förbränning och kan reagera häftigt med vissa ämnen.

Med andra ämnen kan den bilda explosiva gaser, t.ex. med väte.

Klor
Klor är en tung gulgrön gas som är starkt giftigt.

Lukt
Klor luktar simbassäng och i hushållet används ämnet i vissa rengörningsmedel, som t.e.x klorin.

Lukten går inte ta miste på.

Farlighet
Klor är starkt giftigt och angriper slemhinnor och andningsorgan.

Du känner lukten långt innan den uppnår farliga nivåer.

Referenser


Väggutförande

 


Kanalutförande

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter